پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در آذربایجان ............ پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در آذربایجان
صفحه اصلی > اخبار 

انتصاب رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در باکو
رایزن بازرگانی جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان منصوب گردید
١١:٢٩ - 1394/11/17

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9