پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در آذربایجان ............ پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در آذربایجان
صفحه اصلی > اخبار 
همایش تجاری ایران - آذربایجان
همایش تجاری ایران -آذربایجان در آذپرومو برگزار شد
همایش تجاری ایران و آذربایجان برگزار شد.
١١:٢١ - 1394/12/13
هیات تجاری تبریز در باکو
سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی تبریز به باکو
هیات 24 نفره اتاق بازرگانی تبریز 5 لغایت 7 اسفند به باکو سفر نمودند
١١:٠٨ - 1394/12/13

انتصاب رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در باکو
رایزن بازرگانی جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان منصوب گردید
١١:٢٩ - 1394/11/17

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8