پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در آذربایجان ............ پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در آذربایجان

 

تسهیل ورود دارو به جمهوریآذربایجان
مقررات ورود دارو تسهیل می شود
دولت آذربایجان مقررات ورود دارو به کشور را به منظور دسترسی به دارو در بازار تسهیل می کند.
١١:٠٦ - 1397/07/15
نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو 1-4 آبان
نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو 1-4 آبان 1397 در اکسپو سنتر باکو برگزار می گردد.
٢٢:٣٦ - 1397/07/08
افزایش صادرات ایران به آذربایجان
رشد 42 درصددی صادرت غیر نفتی ایران به آذربایجان
در 5 ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات غیر نفتی ایران به جمهوری آذربایجان 42 درصدافزایش یافت.
١٢:٤٠ - 1397/07/07